zaterdag 7 maart 2020

Edmund Husserl

ABRAXAS / ZUIDER-AMSTEL UITGEVERIJEN
NAJAAR 2020Edmund Husserl (1859 - 1938), is de founding father van de fenomenologie en een van de invloedrijkste filosofen van de 20e eeuw. Zijn motto Zu den Sachen selbst, tot de dingen zelf, hebben niet alleen in de filosofie maar in vele afzonderlijke wetenschappen hun sporen achtergelaten. Zo bestaat er een fenomenologische esthetica, filosofie en sociologieDe rijkdom van zijn werk wordt vandaag herontdekt, vooral waar het bewustzijn geanalyseerd, beschreven en gereconstrueerd wordt. of virtueel wordt nagebouwd, dus in de filosofie van de geest en in de relatie tussen denken, taal en communicatie:

'Een filosoof hoort een neutrale onbevooroordeelde waarnemer te zijn die de gedetailleerde beschrijving van bewustzijnsprocessen niet louter op rationele gronden baseert.'


Het boek geeft een overzicht van Husserls belangrijkste geschriften en van de thema‘s van zijn werk: 

  • Logische onderzoekingen,
  • Ideeën voor een zuivere fenomenologie,
  • Crisis van de Europese wetenschappen en
  • Teksten uit de omvangrijke nalatenschap van Husserl. 
  • Zijn werk omvat thema’s die reiken van de Fundering van een logica der wetenschappen tot Husserls begrip van de leefwereld en zijn Ontwerp van een fenomenologische ethiek.


‘De fenomenologie is de leer der verschijnselen en staat tussen het opmerken, observeren en benoemen van een chaotisch aantal feiten en de consequente abstractie van een alomvattend waardeoordeel in. 
Fenomenologie probeert structuren te zien in de verwarrende berichtenstroom en stelt het oordeel nog even uit. Er moet ruimte komen voordat de beslissingen vallen. 
Fenomenologie kan de wetenschap van het tussenrijk genoemd worden want zij voert een rechtmatig interregnum. Nadat de gegevens zijn samengebracht en voordat de systematische ordening en definitieve beslissingen kunnen inzetten, komt haar de leiding toe in de geestelijke bezinning. 
Fenomenologie leeft tussen de empirische werkelijkheid en de waarheidsvraag.
Fenomenologie wil niet oordelen, interpreteren of vertalen.
Fenomenologie wil eerst en vooral begrijpen.
Fenomenologie is de wetenschap van het zuivere bewustzijn. Het is een denken zonder vooroordelen dat verschijnselen en mensen in hun eigenwaarde tot hun recht wil laten komen.
Fenomenologie is de natuurlijke benadering van mens tot mens, van geest tot geest.’


Vertaling: Jos Augustus
Redactionele begeleiding: Alfred Scheepers, Ph.D.
Eindredactie: Daniël Mok

Oorspronkelijke uitgave: Verlag C. H. Beck, München 2009
© Nederlandse uitgave: 2020 by Abraxas ⁄ Zuider-Amstel uitgeverijen, Amsterdam

ISBN 9789079133055Geen opmerkingen:

Een reactie posten