maandag 12 september 2011

Heschel: mystiek & engagement

Heschel: mystiek & engagement

Is de mens op zoek naar God of zoekt God de mens?
De radicale verwondering als basis voor geloof en filosofie.

Heschel liet de joodse stem weerklinken in het hart van de Westerse cultuur. In hem komen de lijnen samen van mystiek, filosofie en engagement.

Dag 1:
Het jodendom ziet de sabbat als ‘een kathedraal in de tijd’. Kunnen we het christendom dan zien als een religie van de ruimte? We verdiepen ons in Heschel’s mooie studie:
De sabbat: zijn betekenis voor de moderne mens.


Dag 2:
We exploreren de diepere betekenis van het gebed aan de hand van Man’s quest for God, maar met dwarsverbindingen naar Heschel’s hoofdwerk:
God in search of man.


Dag 3:
Heschel als geëngageerd denker komt vooral naar voren in de bundel The Insecurity of freedom. Hier aandacht voor de Bijbelse mensvisie die elke vorm van discriminatie en racisme uitsluit.
Ook kijken we naar het laatste gesprek met Heschel, waarin hij, vlak voor zijn dood, ingaat op de betekenis van de mens als spiritueel wezen.

De Stichting PaRDeS (v/h B. Folkertsma Stichting voor Talmudica)is een studiecentrum waar iedereen welkom is die meer over het jodendom wil weten.
De Stichting is gevestigd in de oude joodse buurt van Amsterdam. Het hart van de stichting wordt gevormd door de Aschkenasy Bibliotheek, een verzameling van meer dan 8000 boeken die alle standaardwerken op het gebied van de joodse traditie omvat.

De Stichting wil iedereen laten kennismaken met het jodendom, ongeacht zijn of haar achtergrond. De Stichting doet dat door lezingen en studiedagen te organiseren, cursussen te geven en het blad Tenachon uit te geven.

De Stichting is in de jaren zeventig van de vorige eeuw opgericht door rabbijn prof. dr. Yehuda Aschkenasy.

Stichting PaRDeS

Rapenburg 45
1011 TV Amsterdam
Nederland

Tel: 020 845 5808

e-mail: info@stichtingpardes.nlGeen opmerkingen:

Een reactie posten