vrijdag 1 september 2006


Abraham Joshua Heschel, De sabbat. Zijn betekenis voor de moderne mens.
[& Vernieuwing vanuit de traditie. Een joodse visie op verbondenheid.]

Vert. Daniël Mok & Henk de Bie.
Fenomenologische klassieken 7. Amsterdam, Abraxas 2006. 224 blz. € 22,50. ISBN 9080730076.

De fenomenologische bibliotheek die uitgeverij Abraxas bezig is op te bouwen, telt inmiddels al een half dozijn werkelijk sublieme werken. Nadat zij reeds God zoekt de mens van Abraham Heschel heeft uitgegeven, laat zij nu De sabbat volgen alsmede een zestal essays over gebed, heiligheid, psychologie en moraal.
Het boek wordt besloten met een beschouwing over oecumene; het is de tekst van de toespraak die Heschel in 1963 hield tijdens een ontmoeting met kardinaal Bea in New York. Abraham Joshua Heschel weet weergaloos te formuleren en zijn wijsheid is superieur.

PB
Benedictijns Tijdschrift 2007/4

Geen opmerkingen:

Een reactie posten