maandag 18 mei 2015

De zangen van het eiland van wakende dromen

97890777874109789077787410 by Elizabeth D. Inandiak

My rating: 5 of 5 stars


Élizabeth Inandiak is een Franse journaliste en schrijfster die geobsedeerd is door het eiland Java en de oude Javaanse cultuur.

Haar oorspronkelijke naam wijzigde ze in de Javaanse naam Inandiak.
Ze hervertelde een twee honderd jaar oud Javaans epos dat vierduizend pagina's telt en verdeeld is over twaalf boeken en vatte het samen in honderd twee en vijftig zangen. Het epos, met de oorspronkelijke titel Soeloek Tabangraras, vertelt over de omzwervingen van twee jonge prinsen en een prinses die gedwongen worden het rijk van Giri te ontvluchten. Op hun omzwervingen over het eiland leren ze alle wereldse geestelijke wijsheid van Java kennen. Het is een monumentaal epos vol humor, Javaanse mystiek, wetenschap en erotiek. Het boek is beter bekend onder de naam Serat Tjentini.
De Serat Tjentini wordt wel eens de Javaanse encyclopedie genoemd. Het bevat een fenomenale schat aan traditionele Javaanse kennis en wetenschap. Inandiak heeft deze erotische-spirituele queeste als het ware herbeleefd en verwoord. Het boek bevat onder meer een bibliografie en een lexicon.View all my reviews

Geen opmerkingen:

Een reactie posten