woensdag 17 december 2014

Inleiding bij de Nederlandse vertaling

De metafoor babylonische spraakverwarring en het daaruit afgeleide begrip babylonische toestanden is zo krachtig dat bij de term Babylonische economie de gevoelswaarde als economische chaos’ wordt ervaren.

Het Babylonische woord Babilim betekent ‘Godenpoort’ en in het verhaal De toren van Babel uit het boek Genesis wordt dit speels gekoppeld aan het werkwoord balal, ‘verwarren’, om zo het ontstaan van de verschillende talen te verklaren. Los van metaforen bevestigt het bijbelse verhaal de kernwaarden van de succesvolle Babylonische economie: samenwerking, vertrouwen, zeg ja als het ja is, en zeg nee als het nee is, en hard werken.

Het oude Perzië ontwikkelde zich in de long sixth century tot een verstedelijkte samenleving met een volwaardige markteconomie en een hoge levenstandaard.
Hun tempels waren gespecialiseerde bedrijven geworden die zich richtten op één type product en de ruileconomie veranderde in een economie met zilver als betaalmiddel.
De westerse welvaart is een halve eeuw oud. Het succes van Mesopotamië duurde millennia. Hoogmoed leidt tot chaos, tot toestanden, zo leert het bijbelverhaal.
De Babylonische wijsheden brachten welvaart en welzijn, zo leert de geschiedenis.
Ook wij kunnen ons vernieuwen vanuit de traditie.

D.M.

Vgl. Kristin Kleber: Zur Logistik eines Heiligtums. Lagerhaltung und Kultbetrieb in Eanna
In: M. van Ess, Uruk; Altorientalische Metropole und Kulturzentrum, Berlijn 2013.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten