maandag 2 april 2012

Kocku von Stuckrad: Geschiedenis van de astrologie


Kocku von Stuckrad: Geschiedenis van de westerse astrologie
bij Uitgeverij Abraxas in 2012
Dit goed geschreven boek beschrijft de lange weg van de astrologie van het eerste begin van het denken over sterrenkunde in het Nabije Oosten tot de psychologische astrologie van tegenwoordig. Het legt de grondbeginselen van de horoscoop uit, bespreekt de oorsprong van de sterrenbeelden en verklaart de rol van de astrologie in verschillende filosofieën, de grote religies alsmede in de dagelijkse politiek. Een ‘must’ voor iedereen die in de geheimen van de sterrenduiding is geïnteresseerd.

In deze eerste omvattende geschiedenis van de astrologie beschrijft Kocku van Stuckrad hoe de sterrenkunde is ontstaan is Mesopotamië, welke betekenis ze had in het oude Egypte en hoe de kennis van de loop der planeten en sterren in de oudheid, middeleeuwen en renaissance werd verfijnd. Hij onderzoekt de rol van de astrologie in verschillende filosofische systemen en in de grote religies en laat zien welke wegen de astrologie in de nieuwere tijd is ingeslagen nadat er steeds meer vragen gesteld werden bij haar aanspraken.

De astrologie behoort tot de oudste wetenschappen van de mensheid. Ze speelde niet alleen in de grote vroege beschavingen maar ook in de Europese cultuurgeschiedenis een belangrijke rol. Ze oefende invloed uit op de ontwikkeling van de natuurwetenschappen te beginnen met astronomie, natuurkunde en scheikunde. Ze werd verwerkt in filosofie en godsdienst en gaf de doorslag bij politieke beslissingen met verregaande consequenties.
Kocku von Stuckrad beheerst de kunst deze verschillende aspecten te bundelen in een totaaloverzicht en laat zo de betekenis zien van een stroming binnen de Europese geschiedenis van wetenschap en cultuur die dikwijls is verwaarloosd en die men doorgaans slechts met enige smetvrees benadert.
Dit duidelijk geordende en zeer informatieve boek is in de eerste plaats een eerste klas inleiding tot de systemen van astrologische interpretatie. Het gaat vergezeld van een woordenlijst met uitleg van de belangrijkste begrippen.
Dit boek is een “must” voor iedereen die zich interesseert voor de geschiedenis en voor de huidige praktijk van de astrologie – om het even of men al dan niet zelf speurt naar correspondentie tussen het hemelse en het aardse.

Kocku von Stuckrad: Geschiedenis van de westerse astrologie
bij Uitgeverij Abraxas in 2012

Vertaling: C. A. (Alex) Schmiegel
Eindredactie: Daniël Mok

Ca.400 pagina's
Geïllustreerd
Literatuurlijst
Tijdtafel
Verklarende woordenlijst
Astrologische symbolen
Register
Illustratieverantwoording
ISBN: 978-90-79133-03-1